Vinkart


Vinkartet vårt oppdateres i sin helhet etter hver månedlige varetelling. Noen feil og mangler kan derfor forekomme.
.
Vi tar forbehold om at det kan være feil i pris og årgang.

Star Wine List

Jacob & Gabriel is recommended by Star Wine List, the guide to great wine bars and restaurants.